"ประยุทธ์" กระทบไหล่ "โจ ไบเดน" ที่ "ทำเนียบขาว"

"ประยุทธ์" กระทบไหล่ "โจ ไบเดน" ที่ "ทำเนียบขาว"

"โจ ไบเดน" เปิด "ทำเนียบขาว" ต้อนรับ "ผู้นำอาเซียน" พร้อมถ่ายภาพหมู่ ระหว่างเดินทางเยือน ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ (The Honorable Joseph R. Biden Jr) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาให้การต้อนรับผู้นำอาเซียนและถ่ายภาพหมู่ระหว่างผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ระหว่างการเดินทางเยือนประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ (สมัยพิเศษ) 

"ประยุทธ์" กระทบไหล่ "โจ ไบเดน" ที่ "ทำเนียบขาว"

"ประยุทธ์" กระทบไหล่ "โจ ไบเดน" ที่ "ทำเนียบขาว" "ประยุทธ์" กระทบไหล่ "โจ ไบเดน" ที่ "ทำเนียบขาว" "ประยุทธ์" กระทบไหล่ "โจ ไบเดน" ที่ "ทำเนียบขาว"