"ประยุทธ์" มีช่องรอด "วิษณุ" แบไต๋ เริ่มนับวาระ 8 ปี "นายกฯ" ตาม "รธน.60"

"ประยุทธ์" มีช่องรอด "วิษณุ" แบไต๋ เริ่มนับวาระ 8 ปี "นายกฯ" ตาม "รธน.60"

"วิษณุ" เผย นับวาระ 8 ปี "นายกฯ" ยึดตาม รัฐธรรมนูญ ปี60 แจง ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ปี 57 ไม่เกี่ยวกัน คนละประเด็น โยน "ศาลรัฐธรรมนูญ" ชี้ขาด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. เมื่อปี 57 ได้หรือไม่ว่า ไม่ได้เกี่ยวกันเลย คนละประเด็นกัน ตอนนั้นเมื่อเข้ามาอย่างไรก็ต้องยื่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของรัฐธรรมนูญปี 57 แต่การนับวาระ 8 ปีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งเพิ่งมาบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ในรัฐธรรมนูญปี2557 ไม่ได้บัญญัติเรื่องวาระ 8 ปี ตนจึงไม่เห็นว่าเป็นประเด็นเดียวกัน แต่จะโยงหรือไม่โยงอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่า ถ้านับสถานะนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญปี 60 จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่อีกครั้งหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน อยู่ที่ว่าใครจะไปยื่น เพราะมีเหตุอันควรสงสัยอยู่ พอถึงเวลาก็จะมีคนสงสัยอยู่ดี

เมื่อถามว่า การดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกฯ ควรจะชัดเจนก่อนที่ครบในเดือนส.ค.หรือไม่นายวิษณุ กล่าวว่า อยู่ที่ใครสงสัยก็ดำเนินการไป เพราะตอนยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องบอกว่ามีความสงสัยมีข้อขัดแย้งอะไรก็ว่าไป

เมื่อถามว่า นายกฯ ได้สอบถามมาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า สอบถามผ่านตนมายังไม่มี แต่ผ่านคนอื่นตนไม่รู้ ยืนยันว่านายกฯ ยังไม่คุยกับเรื่องนี้