กกต.ถอน “อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” พิษคดีศาลพระโขนง

กกต.ถอน “อดีตเลขาฯศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” พิษคดีศาลพระโขนง

กกต.สั่งถอนชื่อ “สราวุธ เบญจกุล” อดีตเลขาฯ “ศาลยุติธรรม” พ้นผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” ขาดคุณสมบัติ-มีลักษณะต้องห้าม หลังถูกมติ ก.ต.ชี้ขาดผิดวินัยร้ายแรง สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ กกต.ได้มีคำวินิจฉัยสั่งถอนชื่อ นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ออกจากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 28 เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

นายสำราญ กล่าวอีกว่า เนื่องจากตรวจสอบพบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหตุถูกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พิจารณาผิดวินัยร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้ง กกต.กลับมาว่า นายสราวุธถูกไล่ออกตาม มาตรา 77 (1) และ (3) ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ซึ่ง (1) เป็นเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงทำให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ที่ระบุว่า เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ก.ต. พิจารณาผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกล่าวหานายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในคดีโครงการปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนง เป็นศาลแพ่งและศาลอาญาพระโขนง วงเงิน 42.3 ล้านบาท ที่ถูกร้องเรียนถึงปัญหาว่ามีเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารก่อนที่สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศประกวดราคา และลงนามทำสัญญากับเอกชนอย่างเป็นทางการ และยังปรับปรุงศาลตลิ่งชันและศาลมีนบุรี รวมเป็น 134 ล้านบาทเศษด้วย โดยที่ประชุม ก.ต. มีมติ 12 ต่อ 3 เสียง เห็นว่า นายสราวุธ ผิดวินัยร้ายแรง และมีมติ  8 ต่อ 7 เสียง เห็นสมควรให้ลงโทษไล่ออกราชการ