ครม.ปรับเงื่อนไข "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ปี63/64

ครม.ปรับเงื่อนไข "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ปี63/64

ครม.ปรับเงื่อนไข "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ปี63/64 ช่วยเกษตรกรที่ไม่เข้าเกณฑ์แจ้งเพาะปลูกกว่า 1.2 แสนครัวเรือน ได้รับเงินชดเชย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/2564 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการทบทวนมติเดิมเมื่อ 25 ตุลาคม 2564

โดยให้สิทธิเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งปลูก "มันสำปะหลัง" ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 (จากเดิมที่ต้องแจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป)  และมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8-12 เดือน และไม่ซ้ำแปลง ที่มีสิทธิตามโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ปี 2563/2564 (จากเดิม กำหนดต้องไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ ปี 2562/2563)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทำให้มีเกษตรกรได้รับสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/2564 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" จากเงื่อนไขใหม่นี้เพิ่มขึ้น 120,148 ครัวเรือน จากเดิม 84,186 ครัวเรือน รวมเกษตรกรที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 204,334 ครัวเรือน

โดยใช้วงเงินชดเชย 1,191.18 ล้านบาท ภายใต้งบประมาณโครงการเดิมตามที่ ครม. อนุมัติไว้แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563/2564 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ซึ่งได้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไปแล้วรวม 3,652.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.16 ของวงเงินชดเชยทั้งหมด 9,570.96 ล้านบาท

ส่วนโครงการปี 2564/2565 ยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรทั้ง 6 งวด เนื่องจากราคาอ้างอิง 2.6 – 2.74 บาท/กิโลกรัม สูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ 2.5 บาท/กิโลกรัม