เปิดแฟ้ม ครม.10 พ.ค.จับตา นายกฯถกวาระสำคัญก่อนบินร่วมประชุม อาเซียน-สหรัฐฯ

เปิดแฟ้ม ครม.10 พ.ค.จับตา นายกฯถกวาระสำคัญก่อนบินร่วมประชุม อาเซียน-สหรัฐฯ

ครม.วันนี้ถกหลายวาระ ท่าทีไทยในการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯสมัยพิเศษ สมัยพิเศษ นายกฯเตรียมนำคณะประชุม 12-13 พ.ค.นี้ พร้อมหารือการรับมือราคาน้ำมัน แหล่งงบประมาณ-เงินกู้ บรรเทาผลกระทบ ดูแลค่าครองชีพจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น พาณิชย์ชงประกันรายได้มันสำปะหลัง  

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (10 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล 

โดยในการประชุมฯนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงให้ครม.รับทราบการเข้าร่วมการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯสมัยพิเศษครั้งที่ 2 ซึ่งนายกฯและคณะกำหนดการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ตามคำเชิญของ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 นี้ สหรัฐฯ เป็นฝ่ายเสนอจัดขึ้น โดยเสนอทาบทามมาตั้งแต่ปลายปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
 
ในการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ มีกำหนดการสำคัญนอกเหนือจากกำหนดการในกรอบการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ โดยจะเป็นโอกาสให้ได้พบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ ทั้งประธานาธิบดีและผู้แทนระดับสูงอื่นๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือการขับเคลื่อนการฟื้นฟู และการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค รวมทั้ง เป็นโอกาสให้พบกับภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อย้ำความพร้อมของไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งกับสหรัฐฯ ย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ทั้งเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาที่ยั่งยืน พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2022 ของไทย นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสามารถต่อเนื่องสู่การเป็นเจ้าภาพของสหรัฐฯ ในปี 2023
 

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ วาระเพื่อพิจารณาวาระเพื่อพิจารณา กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย เสนองบประมาณการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถาณการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ตามมติคณะรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์ เสนอการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)
- กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฏีกาออกตามความในการประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่…) พ.ศ. .… หรือมาตราการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล ( Data Centre)

วาระเพื่อทราบ กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา

กระทรวงแรงงาน เสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่ม สาขาอาชีพ 16 สาขา

 กระทรวงคมนาคม รายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

คณะกรรมการ กบส. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2565