ทำโดยสุจริต! กกต.ตั้งคณะทำงานศึกษา ลุยยื่นอุทธรณ์หลังแพ้คดี “สุรพล”

ทำโดยสุจริต! กกต.ตั้งคณะทำงานศึกษา ลุยยื่นอุทธรณ์หลังแพ้คดี “สุรพล”

กกต.ตั้งคณะทำงานศึกษา เตรียมพิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อ ปมแพ้คดี “สุรพล เกียรติไชยากร” ต้องควักงบหลวงชดใช้ 64 ล้าน หลังให้ “ใบส้ม” ยันดำเนินการโดยสุจริตรอบคอบ ทำตามอำนาจในรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่ศาลจังหวัดฮอดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ พ 23/2565 ให้สำนักงาน กกต. ชำระเงินจำนวน 64,148,683.77 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งปี 2562 จากกรณีให้ "ใบส้ม" นั้น 

สำนักงาน กกต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการ กกต. และสำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้วตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 224 (2) เพื่อให้ทันต่อกำหนดเวลาประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของ กกต.ถือเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 225

ในการนี้ สำนักงาน กกต.จะได้รายงานคำพิพากษาของศาลจังหวัดฮอดดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมคณะกรรรมการ กกต.เพื่อโปรดทราบ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคดี ในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดกับ กกต.แล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดฮอดต่อไป.

มีรายงานข่าวแจ้งว่า กรณีนี้ กกต.ดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคดี เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้ว

ทำโดยสุจริต! กกต.ตั้งคณะทำงานศึกษา ลุยยื่นอุทธรณ์หลังแพ้คดี “สุรพล”