ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าฯในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 17.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำ นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (Mr. Vuong Dinh Hue) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย

 

 

ในโอกาสนี้ นายฟาน จี๊ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นางเหงียน ธี กิม อันห์ (Mrs. Nguyen Thi Kim Anh) ล่ามประจำคณะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาเวียดนาม-ไทย และว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ

 

 

ทั้งนี้ ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2519 โดยมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2535 เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งกิจการด้านการทหารและกิจการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ

 

ต่อจากนั้น เวลา 17.49 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำ คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 'พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' เพิ่มเติม เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายเหรียญดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เฝ้าฯ