โปรดเกล้าฯ ให้ ปธ.องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โปรดเกล้าฯ ให้ ปธ.องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (7 ธ.ค.66) เวลา 08.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โปรดเกล้าฯ ให้ ปธ.องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ในการนี้ ประธานองคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่

โปรดเกล้าฯ ให้ ปธ.องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกร นางสมบัติ คำแพง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนก ปล่อยนกเขาชวา จำนวน 46 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

โปรดเกล้าฯ ให้ ปธ.องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 490,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง

โปรดเกล้าฯ ให้ ปธ.องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ