รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อประธานในพิธีถึงยังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเปิดกรวยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 

จากนั้น เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 

ต่อจากนั้น ประธานกล่าวคำถวายสังฆทาน จบแล้ว ถวายปิ่นโตภัตตาหาร คาว หวาน ถวายผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ เสร็จแล้ว ประธานกรวดน้ำ 

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น ออกจากพระอุโบสถเดินทางกลับ

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ