พระเมตตา 'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

พระเมตตา 'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงอุทิศพระองค์เพื่องานด้านสาธารณกุศล ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ รวมทั้งทรงก่อตั้งมูลนิธิส่วนพระองค์หลายโครงการ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นพระกรณียกิจทรงริเริ่มและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

“ครั้งแรกที่เราไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประชาชนมากมายแช่น้ำยืนรอเฝ้า เราได้รับเงิน 20 บาทที่เปียกโชกจากชาวบ้าน เขาบอกว่าขอถวายสำหรับช่วยเหลือประชาชน เราก็ถามว่าทำไมไม่เก็บไว้ช่วยเหลือตัวเองเขาก็ยืนยันคำเดิม นี่จึงเป็น 20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิฯ”

พระดำรัสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ทรงมีรับสั่งถึงการก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เมื่อแรกเริ่ม

ย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2538 เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงออกปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมัน ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายเสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 เขตบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 82, 84 และ 86 เขตบางพลัด

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

ในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียง “โครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง ในกรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช 2538 และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากส่งผลให้ภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการเข้าช่วยเหลือราษฎรในครั้งนั้น จึงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ทุเลาเบาบาง

จากนั้นมาโครงการฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กระทั่งจัดตั้งเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ร่วมมือช่วยเหลือกัน ตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆ  

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

ดังเช่น เมื่อครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านเรือนของราษฎรถูกน้ำซัดและโคลนถล่มได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกร เสด็จไปทรงเป็นประธานบรรจุถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 6,500 ชุด 

ช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จและร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในขณะเดียวกันพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ส่งผลให้การดำเนินงานรุกหน้า 

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

อีกทั้ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงริเริ่มจัดงานออกร้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต และทรงร่วมออกร้านในงานโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เสด็จออกรับน้ำใจจากพสกนิกรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ในการนี้ทรงปรุงเมนู ‘ตับบดเสวย’ อันเลื่องชื่อ และทรงจำหน่ายสินค้าด้วยพระองค์เอง การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้าแหน รอคอยซื้อสินค้าต่างๆ จากพระหัตถ์ นับเป็นความปลื้มปีติของทุกฝ่ายที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดและพร้อมใจกันร่วมกุศลด้วยความอิ่มเอมใจ  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทรงคอยประทานกำลังใจและทรงติดตามการด้านสาธารณภัยและสาธารณสุข แม้ในยามบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทาน“ถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag)” สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ยาที่จำเป็นและอาหารที่เพียงพอต่อการรักษาตัวที่บ้านตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติในเร็ววัน 

ด้วยพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบาก สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติอย่างยั่งยืน 

 

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

พระเมตตา \'กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ\' สู่พระกรณียกิจด้านสาธารณกุศล

ภาพ : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ยามยาก สภากาชาดไทย, เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha