เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯเสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565”สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

ในการนี้ เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงาน ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” ทอดพระเนตรนิทรรศการ “การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิฯ อย่างครบวงจร และยั่งยืน” และนวัตกรรมในภารกิจการบรรเทาทุกข์ อาทิ ข้าวอุ่นร้อนพร้อมทาน หม้อทอดไก่ 

จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 19  ชุมชน ถวายพระพรเนื่องในวันประสูติ เสด็จเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติงานของทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ และรถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จากนั้นเสด็จไปยังร้านพึ่งพา และเสด็จเยี่ยมชมร้านค้ารับเชิญ พร้อมด้วยประชาชนรอเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นสมควรแก่เวลาเสด็จกลับ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

ในเวลาต่อมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และประชาชนที่เข้าชมงานร่วมถวายพระพร งานเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. รายได้จากการจัดงานฯ นำสมทบทุนมูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565

ที่มา : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก