สำนักพระราชวัง ชวนลงนามถวายพระพรกรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ วันคล้ายวันประสูติ

สำนักพระราชวัง ชวนลงนามถวายพระพรกรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ วันคล้ายวันประสูติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยรายการในพระองค์ว่า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 12–14 กรกฎาคม 2566 

สำนักพระราชวัง ชวนลงนามถวายพระพรกรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ วันคล้ายวันประสูติ