ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ความว่า

ฯพณฯ นายอิลฮัม เฮย์ดาร์ โอกลู อาลีเยฟ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

กรุงบากู

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน  ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว