ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.คิวบา กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.คิวบา กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.คิวบา กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.คิวบา กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

วันนี้ (5 ก.พ.66) เวลา 18.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในการนี้ นางเทลมา อาลินา ปิกันส์ เอสนาร์ด ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.คิวบา กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.คิวบา กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ออท.คิวบา กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่