ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

สะท้อนหลักการ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ที่มูลนิธิฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 มูลนิธิฯ มุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management)” ตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 

สำหรับการเปิดงานวันแรก 2 ธันวาคม 2565 มีศาตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมออกร้านภายในงาน อาทิ 

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชมนิทรรศการ “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน” ชมการแสดงโดยนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติติงานจากทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ, รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และร่วมกิจกรรมจัดถุงยังชีพพระราชทาน จากนั้นเยี่ยมชมโซนร้านค้า ประกอบด้วย โซนร้านพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ร้านพึ่งพา ร้านมูลนิธิ ณ ภาฯ ร้านโครงการหลวง ร้านจิตรลดา ตลอดจนร้านกิตติมศักดิ์จากสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ร้านค้าเครือข่าย ตลาดน้ำขึ้นบก โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

อีกทั้ง มีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อาทิ ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ สันติ สาทิพย์พงษ์ ดร.รอยล จิตรดอน ผาณิต พูนศิริวงศ์ พล.ต.ท. รักษ์จิต หม้อมงคล ศ.เกียรติคุณ ดร.อัจฉา จันทร์ฉาย พิริยะ เข็มพล และ สายสม วงศาสุรักษ์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานวันแรกอย่างคับคั่ง รวมทั้งยังได้รับความสนใจจากประชาชนมาเที่ยวชมและซื้อสินค้าภายในงานเป็นจำนวนมาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

การจัดงานฯ ในปีนี้ มีการถอดแบบโครงสร้าง “อาคารมหินทรเดชานุวัตน์” ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิฯ มาไว้ภายในงาน ใน โซนนิทรรศการ จัดแสดงภาพรวมและความก้าวหน้าในการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน พร้อมพบกับนวัตกรรมในการบรรเทาทุกข์ของมูลนิธิฯ อาทิ 

“ข้าวอุ่นร้อนพร้อมทาน” เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมสูง การสัญจรลำบาก และไฟฟ้าถูกตัดขาด ได้รับประทานอาหารที่ให้รสสัมผัสเสมือนอาหารปรุงสดใหม่ การจัดแสดงผลลัพธ์ความสำเร็จภายใต้ภารกิจฟื้นฟูชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของร้านพึ่งพาจาก “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน” 

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ผลิตภัณฑ์ร้าน PAfé ภายใต้แนวคิด “สุขที่ได้แบ่งปัน” และผลิตภัณฑ์เด่นจาก “โครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน” รวมถึงการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ ของมูลนิธิฯ และการประกอบอาหารจาก “รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่นำเมนูสูตรประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิฯ มาเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชิมและร่วมแบ่งปันบริจาคสมทบมูลนิธิฯ

ส่วนการออกำร้านจำหน่ายสินค้าเริ่มที่ โซนร้านพึ่งพา พบกับสินค้าที่ระลึกจากร้านพึ่งพาที่นำมาเปิดตัวในงานฯ ปีนี้ ได้แก่ ชุดน้ำชา (Snack Tray) ลายกล้วยไม้โสมสวลี และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยที่มูลนิธิฯ รวบรวมนำมาช่วยจำหน่าย เมนูอาหารพร้อมทาน Royal Cuisine จากตำรับอาหารประทาน ซึ่งหลายเมนูหาทานได้เฉพาะในงานเท่านั้น ร้าน “PAfé สุขที่ได้แบ่งปัน” นำเครื่องดื่มและขนมคัดสรรพิเศษ ในบรรยากาศจำลองจากร้าน ณ อาคารมหินทรเดชานุวัตน์

โซนร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าเครือข่ายของมูลนิธิฯ ยกขบวนสินค้าไฮไลท์มาเปิดตัวและจำหน่ายในราคาพิเศษ เพลิดเพลินไปกับโซน “ตลาดน้ำขึ้นบก” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาสร้างสีสัน เพิ่มความสนุกสนานในการช้อปและชิมให้กับงานฯ ในปีนี้ 

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

พลาดไม่ได้กับการร่วมแบ่งปันสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี พร้อมถ่ายรูปใส่กรอบเป็นที่ระลึก โดยถุงยังชีพฯ จะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยต่อไป และสามารถร่วมแบ่งปันในโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” พร้อมรับภาพเขียนจากศิลปินชั้นนำกลับไปเป็นที่ระลึก โดยเงินบริจาคซื้อภาพนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

ตลอด 10 วันของการจัดงาน ยังมีการแสดงดนตรีในสวนของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่หมุนเวียนมาจัดแสดง นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน ด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาแลกต้นไม้ และกิจกรรมสะสมแสตมป์การเที่ยวชมงานฯ (กิจกรรม RC) เพื่อร่วมสนุกรับของที่ระลึก

มาร่วมชิม ช้อป ชม และร่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 ธันวาคม เวลา 9.00-20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รายได้จากการจัดงานจะนำสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล 

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก

ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก ชิม ช้อป ชมงานแฟร์แห่งการแบ่งปัน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก