สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 

เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งและกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 

สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9