ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ความว่า

เชค มุฮัมมัด บิน ซายิด อาลนะฮ์ยาน

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กรุงอาบูดาบี 

ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งมายาวนาน และเป็นที่น่าชื่นชมที่ยังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกัน ให้ยิ่งกระชับมั่นมากขึ้น อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว