"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565

"หลักทรัพย์บัวหลวง" รวมพลัง CSR ทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี 2565 เชื่อความยั่งยืนและสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ปี 2565 เป็นอีกปีที่ หลักทรัพย์บัวหลวง หรือ BLS หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยขวัญใจนักลงทุน ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์ การใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและมีพลัง

โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในหลายมิติ แบบใส่กันมาทั้งใจ ซึ่งหลายโครงการถูกทำมาอย่างต่อเนื่อง... ว่าแล้วเราลองไปสแกนดูกันดีกว่า ว่าทั้งปีที่ผ่านมา มีโครงการอะไรดีๆ ที่น่าสนใจกันบ้าง

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565 พิเชษฐ สิทธิอำนวย นำทีมพนักงานไปอนุรักษ์พันธุ์บัว

ก่อนอื่นขอเริ่มที่คุณ พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ หลักทรัพย์บัวหลวง หัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เล่าให้ฟังว่า

“หลักทรัพย์บัวหลวง เชื่อว่าความยั่งยืนและสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่เราทำ นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้ว เรายังถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ในการปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับพนักงาน โดยที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้ลงมือลงแรงกันอย่างจริงจัง”

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565 โครงการพัฒนาชุมชนไผ่ขวางสร้างสุข

สำหรับปี 2565 ที่เพิ่งผ่านมา ในด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต บริษัทได้ดำเนินโครงการระยะยาวอย่าง “ไผ่ขวาง สร้างสุข” เป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนอย่าง “ดี มี สุข” เพื่อพัฒนาชุมชนรอบวัดไผ่ขวาง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งด้านความเป็นอยู่ การวางแผนชุมชน รวมถึงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้

ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยคาดว่าจะออกจำหน่ายได้ในเร็วๆ นี้  และยังมีการทดลองการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี และมองไปถึงการขยายผลต่อไป

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565 หลักทรัพย์บัวหลวง มอบเงินบริจาคให้บ้านเด็กเร่รอน

ในส่วนของ การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส บริษัทได้มีการระดมทุนครั้งใหญ่ประจำปีจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เงินรวมกว่า 400,000 บาท เพื่อมอบเป็นค่าอาหารให้แก่เด็กใน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และ บ้านเด็กเร่ร่อน ที่มีเด็กในความดูแลราว 350 คน

เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยถ้ารวม 2 ปี มีการบริจาคไปเกือบ 900,000 บาท

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565 BLS มอบชุดตรวจ ATK ให้โรงเรียนเขตบางรัก

นอกจากนี้ ในช่วงที่โรงเรียนกลับมาเปิดตามปกติ หลักทรัพย์บัวหลวง ยังมอบชุดตรวจ ATK  ให้กับ 5 โรงเรียนในเขตบางรัก โดยเป็นกลุ่มโรงเรียนที่เคยร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมกับบริษัท ซึ่งเป็นโครงการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่กับการมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

ทุกปี หลักทรัพย์บัวหลวงจะสนับสนุนให้นักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัท ร่วมกันจัด กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกฝังเยาวชนที่มาฝึกงานให้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565 "นักศึกษาฝึกงาน BLS" จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

โดยในปีที่ผ่านมา "นักศึกษาฝึกงาน" ได้จัดโครงการชื่อ “พี่พบน้อง สานความสุข” ระดมเงินบริจาคไปมอบเป็นทุนการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเฉพาะทาง รวมไปถึงจัดกิจกรรมร่วมสนุกที่สร้างชีวิตชีวาให้กับเด็กที่พิการทางสายตาที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565 กิจกรรมสร้างฝายให้สายน้ำ

ในด้านสิ่งแวดล้อม หลักทรัพย์บัวหลวงให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมพาพนักงานและครอบครัวไปร่วม ปลูกบัวหลวงสายพันธุ์อาภากร ซึ่งเป็นสายพันธุ์หายาก และสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว ที่สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

และยังได้จัดกิจกรรม “สร้างฝาย ให้สายน้ำ” ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำให้ธรรมชาติ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในชุมชน

ชาวหลักทรัพย์บัวหลวงได้พาลูกจูงหลานไปช่วยกันสร้างฝายไว้สู้กับสายน้ำในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในชุมชนยามฤดูแล้งมาเยือน 

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565

โครงการ บัวหลวง ชวนแยกพลาสติก

โครงการ “บัวหลวง ชวนแยกพลาสติก” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรเป็นอย่างดีในการแยกและทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถส่งกลับไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการทำโครงการร่วมกับ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน แห่งประเทศไทย”

นอกจากนี้พนักงานยังช่วยกันนำซองเอกสารมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด ถือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของคนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังเปิดรับบริจาคปฏิทินปีเก่าเพื่อส่งไปรีไซเคิลเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา

รวมถึงรับบริจาคสลิปใบเสร็จที่จะต้องถูกทิ้งเป็นขยะ ส่งไปรีไซเคิลเป็นสมุดให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตามโรงเรียนต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการลดขยะแล้ว ยังสร้างประโยชน์ได้อีกด้วย

"หลักทรัพย์บัวหลวง" คนละไม้คนละมือรวมพลังทำกิจกรรม CSR ตลอดปี 2565 โครงการดนตรี รักษาสมดุลให้ใจ

อีกกิจกรรมที่ดูเป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจคือ “ดนตรี รักษาสมดุลให้ใจ” พาพนักงานไปเรียนรู้ถึงสุขภาวะของผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต ที่ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง โดยใช้ดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เสริมสร้างทัศนคติที่ดี  ให้รู้จักการยอมรับและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในสังคมได้อย่างมีความเข้าใจ

นับเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นองค์กรธุรกิจมีความพยายามอย่างจริงจังในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และยังส่งต่อแนวคิดไปถึงพนักงานได้อย่างน่าชื่นชม

ทั้งหมดนี้ หลักทรัพย์บัวหลวง หวังเพียงว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับประเทศของเราต่อไป