เชิญร่วมงานสัมมนา "สมาร์ทซิตี้ กับ สมรรถนะการแข่งขันของเมือง"

เชิญร่วมงานสัมมนา "สมาร์ทซิตี้ กับ สมรรถนะการแข่งขันของเมือง"

เปิดวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านงานสัมมนา "สมาร์ทซิตี้ กับ สมรรถนะการแข่งขันของเมือง" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดโดยสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี  ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา "สมาร์ทซิตี้ กับ สมรรถนะการแข่งขันของเมือง" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

เปิดวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล   เมื่อรัฐบาลกำลัง ผลักดันเมืองให้เป็น Smart City ท้องถิ่นต้องปรับตัวยังไง ให้ก้าวทันรัฐบาล

- ปาฐกถาโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

- Session 1: การกระจายอำนาจการปกครองยุคดิจิทัล

  • ณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
  • ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สดช.)

- Session 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน 

  • สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
  • อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค 
  • สุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ผู้ร่วมก่อตั้งและCEO บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้สนใจ คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

หรือโทร 02 -338-3309  (จันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 17.30 น.)