"คนละครึ่งเฟส 5" ประชาชนยืนยันสิทธิแล้ว 17.5 ล้านราย

"คนละครึ่งเฟส 5" ประชาชนยืนยันสิทธิแล้ว 17.5 ล้านราย

"คนละครึ่งเฟส 5" ยอดผู้ประกอบการทะลุ 3.7 แสนราย ขณะที่ประชาชนยืนยันสิทธิแล้ว 17.5 ล้านราย จาก 26.5 ล้านสิทธิ พร้อมให้เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 นี้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผู้ประกอบการและประชาชนยังให้ความสนใจเข้า “โครงการคนละครึ่ง”    โดยภาพรวมการ ลงทะเบียนมีผู้ประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 371,354 ราย เป็นผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 5,629 คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด (ณ 24  สิงหาคม 65 เวลา 14.00 น.)

ขณะที่ ผู้เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 หรือ "คนละครึ่งเฟส 4" (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 หรือ "คนละครึ่งเฟส 5" ถึงวันนี้ (25 สิงหาคม 65 เวลา 14.00 น.)  จำนวน 17.48 ล้านราย จากจำนวนทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย

ส่วนประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 หรือ "คนละครึ่งเฟส 4" (ประชาชนรายใหม่ฯ) ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ครบจำนวน 2.3 แสนรายแล้ว ตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้

 

"คนละครึ่งเฟส 5" ประชาชนยืนยันสิทธิแล้ว 17.5 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 หรือ "คนละครึ่งเฟส 5" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ได้อย่างต่อเนื่องหรือจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร 

ซึ่งภายใต้โครงการฯ "คนละครึ่งเฟส 5" รัฐจะสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน

 

คาดว่าตลอด โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 42,400 ล้านบาท  GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 0.12  ถือเป็นการส่งต่อเม็ดเงินผ่านพี่น้องประชาชนไปยังผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเดินหน้าต่อเนื่อง

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์