"คนละครึ่งเฟส 5" ยืนยันตัวตนไม่ผ่านอย่าเพิ่งตกใจ มีวิธี เช็กที่นี่

"คนละครึ่งเฟส 5" ยืนยันตัวตนไม่ผ่านอย่าเพิ่งตกใจ มีวิธี เช็กที่นี่

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แนะนำรายใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมโครงการฯ หลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว หากยืนยันตัวตนไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แนะนำรายใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมโครงการฯ หลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว หากยืนยันตัวตนไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "คนละครึ่งเฟส 5" รายใหม่ ลงทะเบียนเสร็จ ยืนยันตัวตนได้อย่างไรบ้าง มีคำตอบ

- "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุดเหลือกี่สิทธิ? รีบเลย ใกล้เต็มแล้ว ลงทะเบียนที่นี่

- "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน "เป๋าตัง" ขัดข้อง เข้าได้ตอนไหน เช็กเลย

- "คนละครึ่งเฟส 5" เช้านี้แอปฯ เป๋าตัง ใช้ไม่ได้ แนะเข้า www.คนละครึ่ง.com แทน

 

สำหรับรายใหม่ที่ดำเนินการลงทะเบียน ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์

นอกจากนั้น ก่อนการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรก จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชั่น "Krungthai NEXT" ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

 

"คนละครึ่งเฟส 5" ยืนยันตัวตนไม่ผ่านอย่าเพิ่งตกใจ มีวิธี เช็กที่นี่

 

กรณียืนยันตัวตนไม่ผ่าน ทำอย่างไร?

สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู "ยืนยันตัวตน" ของธนาคารกรุงไทย โดยมีวิธีการดังนี้ 

  • สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
  • ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
  • ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวตนใกล้คุณ
  • เลือกเมนู "ยืนยันตัวตน" (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
  • รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน
  • ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน
  • ทำความสะอาดชิปบนบัตรประชาชนของท่าน ก่อนเสียบบัตร
  • เสียบบัตรประชาชน กดปุ่มตกลง และรอระบบตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
  • เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก กดปุ่ม จบการทำรายการยืนยันตัวตน