"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รับเงิน 800 บาท เริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่? รายเก่ารีบยืนยันตัวตน เช็กเลยขั้นตอนง่าย ๆ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 อัปเดตโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รับ 800 บาท หลังเปิดลงทะเบียนวันแรกไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 

 

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รับเงิน 800 บาท หลังเปิดลงทะเบียนวันแรกไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องยืนยันสิทธิ (ยืนยันตัวตน) โดยจะได้รับสิทธิใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 

 

สำหรับ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เฉพาะรายเก่าที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 มีดังนี้

 

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 2. กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ เลือก สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4
 3. กดรับทราบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมโครงการคนละครึ่งเฟส 5
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรที่ผูกไว้กับแอปฯเป๋าตังให้ครบ และกดปุ่มยืนยัน
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มยืนยัน
 6. ระบบแสดงผลตรวจสอบสิทธิ "ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 5

 

 

ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รับ 800 บาท ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 21,200 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชน ใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ และกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยกำหนดเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือไม่เกินคนละ 800 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

 

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

 

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

 

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

 

การลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565
 • จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด (เต็มแล้ว)

 

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

 

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

 

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ

 

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่ รายเก่ายืนยันตัวตนเช็กขั้นตอนง่ายๆ