เช็กสถานที่เปิด "ทำพาสปอร์ตวันเสาร์" ดูเลยเงื่อนไข - สิ่งที่ต้องเตรียม

เช็กสถานที่เปิด "ทำพาสปอร์ตวันเสาร์" ดูเลยเงื่อนไข - สิ่งที่ต้องเตรียม

กระทรวงการต่างประเทศ เปิด "ทำพาสปอร์ตวันเสาร์" เริ่ม 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เช็กเลยเงื่อนไข - สถานที่ไหนเปิดให้บริการ

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "กระทรวงการต่างประเทศ" เปิด "ทำพาสปอร์ต" วันเสาร์ เริ่ม 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

 

 

โดย "กรมการกงสุล" เปิดให้บริการ "ทำพาสปอร์ตวันเสาร์" ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ เริ่มวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

  • วันเสาร์งดให้บริการทำหนังสือเดินทางทูต/ราชการ และงดให้บริการเล่มด่วน
  • วันเสาร์รับ walk-in และจองคิวออนไลน์ จำกัด 500 คิว/วัน
  • เครื่อง kiosk ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีหนังสือเดินทางแล้ว โดยนำเล่มเดิมมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน

 

นอกจากนี้ กรมการกงสุลเปิดให้บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK Center ชั้น 5 โซน A) โดยจำกัด 1,000 คิว/วัน

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก "กระทรวงการต่างประเทศ" สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02-203-5000

 

เช็กสถานที่เปิด "ทำพาสปอร์ตวันเสาร์" ดูเลยเงื่อนไข - สิ่งที่ต้องเตรียม