รัฐบาลเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ" ช่วงประชุม "เอเปค" 16-18 พ.ย. 65 จริงหรือ?

รัฐบาลเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ" ช่วงประชุม "เอเปค" 16-18 พ.ย. 65 จริงหรือ?

รัฐบาลเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ" ในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ "เอเปค" ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐบาลเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ" ในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ "เอเปค" ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ "เอเปค" และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

รัฐบาลเพิ่ม "วันหยุดพิเศษ" ช่วงประชุม "เอเปค" 16-18 พ.ย. 65 จริงหรือ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการกำหนด "วันหยุดพิเศษ" ในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ "เอเปค" ระหว่างวันพุธที่ 16 พ.ย. ถึงศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักษาและรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เรื่องวันหยุดต้องรอเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนจดจำได้ว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ "เอเปค" ในปี 2565 ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์หรือโทร. 02 618 2323