เช็ก! วันหยุดเดือน พ.ย. 65 หลังรัฐเคาะวันหยุดพิเศษรับการประชุมเอเปค วันไหนบ้าง

เช็ก! วันหยุดเดือน พ.ย. 65 หลังรัฐเคาะวันหยุดพิเศษรับการประชุมเอเปค วันไหนบ้าง

รัฐบาลประกาศหยุดกรณีพิเศษ 3 วัน 16-18 พ.ย. เนื่องในการประชุมเอเปค 2022 ใครได้หยุดวันไหนบ้าง เช็กที่นี่!

รัฐบาลเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษในช่วงสัปดาห์ที่ไทยจะจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาจราจร อำนวยความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการอารักษาและรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 

สำหรับวันหยุดพิเศษที่เพิ่มเติมมานี้ ตรงกับวันพุธที่ 16 พฤหัสบดีที่ 17 ศุกร์ที่ 18 และเมื่อรวมกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 พ.ย.ก็จะกลายเป็นวันหยุดยาว 5 วันรวด สำหรับเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐฯที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 

วันหยุดพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565 (เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)

  • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
  • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 

อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชน อาทิ โรงพยาบาล ศาล ส่วนธนาคารนั้น ให้พิจารณาตามสมควร โดยเรื่องวันหยุดต้องรอเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

ขณะที่วันหยุดเดิมของเดือนพฤศจิกายน 2565 นั้น เมื่อสำรวจจากปฏิทินแล้วจะพบว่าเดือนนี้ไม่มีวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร หรือวันหยุดยาวเลย จะมีเพียงวันสำคัญที่หลายคนรู้จักนั่นก็คือ วันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565