ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ ชาวไทยมุสลิมเช็กทิศละหมาด 27-28 พ.ค.นี้

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ ชาวไทยมุสลิมเช็กทิศละหมาด 27-28 พ.ค.นี้

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ NARIT ชวนชาวไทยมุสลิมเช็กทิศกิบลัต ทิศละหมาด 27-28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.18 น. เนื่องจากหนึ่งในกฎเกณฑ์ของการละหมาดที่ถูกต้องคือการหันหน้าไปยังกะบะฮ์ พร้อมแนะวิธีสังเกต แม่นยำถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT ชวน ชาวไทยมุสลิม เช็ก ทิศกิบลัต ทิศละหมาด วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.18 น. ในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ เนื่องจากหนึ่งในกฎเกณฑ์ของ การละหมาด ที่ถูกต้องคือการหันหน้าไปยังกะบะฮ์ พร้อมแนะวิธีสังเกต แม่นยำถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์

ทิศละหมาด ทิศกิบลัตคืออะไร?

ทิศกิบลัต คือ ทิศที่หันไปยัง “กะบะฮ์” อาคารสี่เหลี่ยมลูกบาศก์สีดำใจกลางมัสยิดอัลฮารอม เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะอยู่ทางทิศใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนโลกที่เราอยู่ 

ถือเป็นทิศที่มีความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม เนื่องจากหนึ่งในกฎเกณฑ์ของการละหมาดที่ถูกต้องคือการผินหน้าไปยังกะบะฮ์ 

ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการอิสลามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้คิดค้นวิธีกำหนดหาทิศกิบลัตที่แม่นยำ โดยใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ควบคู่กัน เพื่อคำนวณหาทิศกิบลัตสำหรับพื้นที่ห่างไกล 

และหนึ่งในวิธีการที่ง่ายและแม่นยำที่สุด คือการสังเกตเงาของวัตถุ ในวันที่ “ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์”

 

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ ชาวไทยมุสลิมเช็กทิศละหมาด 27-28 พ.ค.นี้

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ คือวันไหน?

วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ คือ วันที่ค่าเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์จะเท่ากับค่าละติจูดของเมืองมักกะฮ์ ตามเวลาเที่ยงวันของซาอุดีอาระเบีย (ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียนท้องถิ่น) เกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ประมาณวันที่ 27-28 พฤษภาคม และ 16-17 กรกฎาคมของทุกปี  

ส่งผลให้ชาวมุสลิมในประเทศที่มีกลางวันร่วมกับซาอุดีอาระเบีย สามารถใช้วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์กำหนดหาทิศกิบลัต (ทิศละหมาด) ได้อย่างง่ายและแม่นยำ 

โดยปีนี้ เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 12.18 น. ตามเวลาของซาอุดีอาระเบีย ตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณ 16.18 น. เนื่องจากเวลาของประเทศไทยจะเร็วกว่าซาอุดีอาระเบีย 4 ชั่วโมง 

วิธีเช็กทิศกิบลัต ทิศละหมาด วิธีสังเกต แม่นยำถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์

ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ชาวไทยมุสลิมสามารถหาทิศกิบลัตได้โดยการใช้วัตถุที่มีความยาว เช่น แท่งไม้ แท่งเหล็ก วางตั้งฉากทำมุม 90 องศากับพื้น บริเวณที่โล่งแจ้ง และให้สังเกตเงาของวัตถุ ทิศกิบลัตจะอยู่ตรงข้ามกับเงาที่ทอดยาวมาจากวัตถุนั่นเอง 

 

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ ชาวไทยมุสลิมเช็กทิศละหมาด 27-28 พ.ค.นี้

 

อ้างอิง-ภาพ : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ , สุกัญญา มัจฉา - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สดร. , timeanddate