ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า

ฯพณฯ อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี  

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

กรุงเตหะราน

ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความวัฒนาผาสุกของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน 

เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเติบโตงอกงามตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความปรารถนาดี และมิตรไมตรีที่มีต่อกันจะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว