โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เสก นพไธสง' กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เสก นพไธสง' กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง 'เสก นพไธสง' ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมมณฑลเสฉวน และเทศบาลนครฉงชิ่ง

 

 

สัญญาบัตรตราตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง \'เสก นพไธสง\' กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน