ไขคำตอบ! ใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท ยึดเขตอำเภอทะเบียนบ้าน คนไกลบ้าน ทำยังไง?

ไขคำตอบ! ใช้เงินดิจิทัล 10000 บาท ยึดเขตอำเภอทะเบียนบ้าน คนไกลบ้าน ทำยังไง?

คลัง เพิ่มทางเลือก ใช้เงินดิจิทัล 10000 บาท เหตุการใช้จ่ายยึดขอบเขตอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สำหรับคนบ้านไกล ทำอย่างไร เช้กราลละเอียด

อัปเดตความคืบหน้าล่าสุด "เงินดิจิทัล 10,000 บาท" กรณีที่ประชาชนบางรายเกิดความกังวลถึง"เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล"ยึดขอบเขตอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หากต้องการย้ายทะเบียนบ้าน หรืออยากเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สามารถทำได้หรือไม่ และมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ร่วมดิจิทัลวอลเล็ตหรือเปล่า

ล่าสุด นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ประชาชนที่ต้องการย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านสามารถทำได้ก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ผ่านดิจิทวอลเล็ต เพราะเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถย้ายได้อีก

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. กลุ่มคนเก่า เคยยืนยันตัวตน ไม่ต้องเริ่มต้นยืนยันตัวตนซ้ำ ให้กดรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นทางรัฐ เท่านั้น โดยรัฐบาลจะดึงฐานข้อมูลของรัฐเดิมมาใช้ในระบบใหม่
 2. กลุ่มคนใหม่ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน ต้องลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท และยืนยันตัวตน ถึงจะได้รับสิทธิ์


 

ส่วนการยืนยันตัวตน ผู้มีสิทธิ์ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทางรัฐ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและยืนยันตัวตน โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ ทั้งบัญชีเงินฝาก, อายุ รวมถึงรายได้ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท ล่าสุด

 • จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67
 • เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัตรเงินฝาก, ใบรับเงินฝาก, เงินฝากกระแสรายวัน) ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ และสลากออมสิน เป็นต้น นับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 31 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา
 • เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 66 กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

 

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • ระหว่างประชาชนกับร้านค้า

ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face) กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก

 • ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า

ร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

วิธีย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่านแอปฯ Thai ID

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai ID
 2. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก
 3. เลือก "การแจ้งย้ายที่อยู่"
 4. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน "เจ้าของบ้าน" ที่จะย้ายเข้า
 5. ส่งข้อความให้เจ้าบ้านทำการยืนยันตัวตนและให้ความยินยอม
 6. เมื่อเจ้าบ้านยินยอม คำขอจะถูกส่งไปยังนายทะเบียนของอำเภอ/เขตที่แจ้งย้าย
 7. นายทะเบียนดำเนินการอนุมัติ
 8. แจ้งผลทาง SMS ให้ผู้แจ้งย้าย-เจ้าบ้าน