เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตล่าสุด กรมบัญชีกลาง เตือนแล้วนะ

เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตล่าสุด กรมบัญชีกลาง เตือนแล้วนะ

ข้าราชการต้องรู้ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตล่าสุด กรมบัญชีกลาง เตือนแล้วนะ

สอบถามกันมาตลอด เงินเดือนข้าราชการ 2567 ที่จะเริ่ม 1 พ.ค. 67 เหลือเวลาไม่กี่วันแล้ว เงินเดือนข้าราชการล่าสุด จะเป็นอย่างไร เงินเดือนข้าราชการ 67 ออกวันไหน ฐานเงินเดือนข้าราชการ จะตรงที่คำนวณไหม เงินเดือนทหาร และ เงินเดือนข้าราชการครู ก็ด้วยจะยังไง ซึ่ง ก.พ. ได้ชี้แจงไป ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ออกโรงเตือน กรณีเงินบำเหน็จบำนาญ

เตือนข้าราชการ 2567

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ยังคงได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้ชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ไปหาผู้รับบำนาญและทายาท

ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปถูกหลอกจากแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการหลอกลวงยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ เช่น

 • โทรศัพท์สอบถามข้อมูลส่วนตัว
 • แจ้งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของผู้รับบำนาญ
 • แจ้งให้สแกน QR Code เพื่อให้แอดไลน์ เพิ่มเพื่อน
 • แจ้งให้ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับบำนาญ
 • แจ้งให้ติดต่อขอรับบำนาญหรือบำเหน็จดำรงชีพที่อ้างว่ายังค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
 • ให้อัปเดตข้อมูลผ่านไลน์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ Digital Pension สแกนใบหน้า
 • กดลิงก์ต่าง ๆ 

กรมบัญชีกลางจะได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง โทรศัพท์หลอกลวงผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง แต่เพราะมิจฉาชีพมีการปรับปรุงเทคนิคทำให้หลอกหลวงได้อย่างแยบยลมากกว่าเดิม

โดยการหลอกลวงเหยื่อที่เฉพาะเจาะจง ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหยื่อ วิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะได้รู้เท่าทันภัยรูปแบบใหม่ ๆ และที่สำคัญ ไม่ทำตามมิจฉาชีพแจ้งบอกโดยเด็ดขาด

 1. อย่าหลงเชื่อทำตาม
 2. ไม่คุย
 3. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว
 4. ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางให้วางสาย และไม่ควรสนทนาต่อ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ

อีกทั้ง กรมบัญชีกลาง ไม่มีนโยบายให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง SMS แต่อย่างใด

เงินเดือนข้าราชการ 2567

สำหรับ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการล่าสุด การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2

โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับอย่างน้อย 10 ปี

กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ข้าราชการทหาร
 • ข้าราชการตำรวจ
 • ข้าราชการครู
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 • พนักงานราชการ
 • ข้าราชการในหน่วยธุรการของศาล
  - สำนักงานศาลยุติธรรม
  - สำนักงานศาลปกครอง
  - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ข้าราชการในสำนักงานขององค์กรอิสระ
 • องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
  - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  - สำนักงาน ป.ป.ช.
  - สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ข้าราชการธุรการอัยการ

การมีผลใช้บังคับ ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตล่าสุด กรมบัญชีกลาง เตือนแล้วนะ

เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตล่าสุด กรมบัญชีกลาง เตือนแล้วนะ

เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตล่าสุด กรมบัญชีกลาง เตือนแล้วนะ