เช็กเส้นทาง ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ปิดยาวถึงเดือนหน้า

เช็กเส้นทาง ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ปิดยาวถึงเดือนหน้า

คนกรุงเทพ วางแผนเดินทาง เช็กเส้นทาง ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร 2 ช่องทางขวา บนทางหลวงหมายเลข 9 "มอเตอร์เวย์ M9" กม.11+247 LT. (สะพานข้ามคลองสี่) ฝั่งมุ่งหน้าบางพลี ปิดยาวถึงเดือนหน้า เพื่อซ่อมสะพานและโครงสร้าง

ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร 2 ช่องทางขวา บนทางหลวงหมายเลข 9 "มอเตอร์เวย์ M9" คนกรุงเทพ วางแผนเดินทาง เช็กเส้นทางเลย

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แจ้งประชาสัมพันธ์จะทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 9 กม.11+247 LT. (สะพานข้ามคลองสี่) ฝั่งมุ่งหน้าบางพลี "ปิดจราจร" ปิดช่องจราจร 2 ช่องทางขวา ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2567 – 4 พฤษภาคม 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก และเผื่อเวลาเดินทาง

 

เช็กเส้นทาง ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ปิดยาวถึงเดือนหน้า

เช็กเส้นทาง ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ปิดยาวถึงเดือนหน้า

เช็กเส้นทาง ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ปิดยาวถึงเดือนหน้า

เช็กเส้นทาง ปิดทางด่วน ปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ปิดยาวถึงเดือนหน้า