'สงกรานต์ 2567' ทางด่วนฟรี - เก็บค่าทางด่วน วันไหนบ้าง? คนกรุงเทพเช็กเส้นทาง

'สงกรานต์ 2567' ทางด่วนฟรี - เก็บค่าทางด่วน วันไหนบ้าง? คนกรุงเทพเช็กเส้นทาง

คนกรุงเทพเช็กเลย! กทพ. แนะนำ "ค่าทางด่วน" การเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ บางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันที่ 11-12 เมษายน 2567 และวันที่ 16-17 เมษายน 2567 ส่วนวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษ "ทางด่วนฟรี"

คนกรุงเทพเช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี - เก็บค่าทางด่วน วันไหนบ้าง?

กทพ. แนะนำ "ค่าทางด่วน" การเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ บางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันที่ 11-12  เมษายน 2567 และวันที่ 16-17 เมษายน 2567 ส่วนวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษ "ทางด่วนฟรี"

 

\'สงกรานต์ 2567\' ทางด่วนฟรี - เก็บค่าทางด่วน วันไหนบ้าง? คนกรุงเทพเช็กเส้นทาง

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 สายทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

และยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันสงกรานต์) สำหรับทางพิเศษ  เฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ในวันที่ 13 เมษายน  2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. นั้น

ทั้งนี้ในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษฉลองรัช ผู้ใช้ทางพิเศษที่เดินทางมาจากชลบุรี (ขาเข้า) จะชำระค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี รวมกับทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ที่ด่านฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) แล้วสามารถวิ่งผ่านไปทางพิเศษฉลองรัช ได้ทันที (โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม) 

 

\'สงกรานต์ 2567\' ทางด่วนฟรี - เก็บค่าทางด่วน วันไหนบ้าง? คนกรุงเทพเช็กเส้นทาง

ส่วนผู้ที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ลงที่ด่านฯ บางจาก) ต้องมาชำระค่าผ่านทางเพิ่มที่ด่านฯ บางจาก (อาทิ รถ 4 ล้อ ชำระเพิ่ม 5 บาท) หากแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้ ที่ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัชเพิ่มเติม 

ทำให้วันที่ 11 เมษายน  2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ผู้ที่เดินทางมาจากทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า) เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ต้องชำระค่าผ่านทางที่ ด่านฯ บางจาก

อัตราค่าทางด่วน เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ บางจาก ช่วงสงกรานต์ 2567

โดยในวันที่ 11 เมษายน  2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. และ วันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. จะต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษในอัตราดังนี้

  • รถประเภท 4 ล้อ ราคา 50 บาท
  • รถประเภท 6-10 ล้อ ราคา 75 บาท
  • รถประเภทมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท

ส่วนวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษแต่อย่างใด

 

\'สงกรานต์ 2567\' ทางด่วนฟรี - เก็บค่าทางด่วน วันไหนบ้าง? คนกรุงเทพเช็กเส้นทาง