รายการ Nation Insight รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุฯ

รายการ Nation Insight รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุฯ

รายการ Nation Insight รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 'สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุฯ' เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567

วันนี้ (5 เมษายน 2567) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทต่างๆ จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

 

 

ทั้งนี้ในงานนี้ รายการ Nation Insight ซึ่งนำเสนอทาง Nation TV ช่อง 22 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 'สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุและครอบครัว' เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 โดย 2 บรรณาธิการ นายบากบั่น บุญเลิศ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด และนายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

 

นายบากบั่น บุญเลิศ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด กล่าวว่า Nation Insight เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องของประชากรศาสตร์ของประเทศไทยที่ใกล้ตัวของผู้คน โดยเรานำเสนอในเรื่องของประชากรไทยในวัยแรกเกิดที่มีอัตราส่วนต่ำมาก ตอนนี้อยู่ระดับ 1 กว่า เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดในอดีต ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ประชากรของประเทศไทยลดลง

 

 

'ต่อมาเรานำเสนอในเรื่องของประชากรสูงวัย (Aging Society) โดยสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลเป็นกรณีพิเศษ รัฐบาลต้องหยิบยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวว่าจะดูแล และส่งเสริมคนในครอบครัวใหม่ให้มีคนแรกเกิดเพิ่มขึ้นอย่างไร และทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มีคุณภาพ รวมทั้งจะดูแลคนสูงวัยที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้นอย่างไร เพื่อให้คนกลุ่มนั้นยังเป็นทรัพยากรของประเทศที่มีคุณภาพ ซึ่งทางเนชั่นนำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง'

 

นอกจากโล่ประกาศเกียรติคุณสื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุ และครอบครัวแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทต่างๆ อาทิ สถานดูแลผู้สูงอายุ เอกชนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและครอบครัวร่มเย็น รวมทั้งเปิดตัว 'โรงเรียนครอบครัว : พื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย' ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ และสร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิกในครอบครัว

 

รายการ Nation Insight รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุฯ

 

รายการ Nation Insight รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุฯ

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์