เช็กที่นี่ จุดรับแลกเหรียญกษาปณ์ รับแลกเงิน แลกคืนเหรียญ เดือนมีนาคม 2567

เช็กที่นี่ จุดรับแลกเหรียญกษาปณ์ รับแลกเงิน แลกคืนเหรียญ เดือนมีนาคม 2567

เช็กที่นี่! กรมธนารักษ์ ออกให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ รับแลกเงิน เดือนมีนาคม 2567 เป็นการกระตุ้นให้เหรียญกษาปณ์เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น จำนวน 7 พื้นที่ ดูรายละเอียดเงื่อนไข จุดบริการ การนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนพร้อมกัน

วันนี้ 1 มีนาคม 2567 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะออกให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) รับแลกเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ และมีความต้องการแลกคืนแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญ รับแลกเงินได้ 

ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทุกชนิดราคา เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ 

จุดบริการ เดือนมีนาคม 2567 รถรับแลกเหรียญคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) จะออกให้บริการตามสถานที่ ดังนี้

  • วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2567 : ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 09.30 - 14.30 น.
  • วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เวลา 09.30 – 15.00 น.
  • วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 : องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เวลา 09.30 – 14.30 น.
  • วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2567 : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เวลา 09.30 – 14.30 น.
  • วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567 : ศาลาจตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 09.30 – 15.00 น.
  • วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 : ปั๊มน้ำมัน ปตท. หน้าศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 09.30 – 14.30 น.     
  • วันที่ 26 – 27 มีนาคม - โลตัสบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เวลา 09.30 น. – 14.30 น.

 

เช็กที่นี่ จุดรับแลกเหรียญกษาปณ์ รับแลกเงิน แลกคืนเหรียญ เดือนมีนาคม 2567


 

สำหรับการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) รับแลกเงิน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กระตุ้น ให้ประชาชนที่เก็บเหรียญกษาปณ์ไว้นำออกมาแลกคืน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญได้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้มารับบริการทำความสะอาดเหรียญเพื่อความรวดเร็วในการคัดนับ 

 

เช็กที่นี่ จุดรับแลกเหรียญกษาปณ์ รับแลกเงิน แลกคืนเหรียญ เดือนมีนาคม 2567

เช็กที่นี่ จุดรับแลกเหรียญกษาปณ์ รับแลกเงิน แลกคืนเหรียญ เดือนมีนาคม 2567

เงื่อนไข การนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน

จำกัดการนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท (เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาท แลกคืนได้รายละไม่เกิน 12,000 บาท และชนิดราคา 0.25, 0.50 สตางค์ แลกคืนได้รายละไม่เกิน 2,000 บาท ) 

 

อ้างอิง : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance