เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม

เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม

เลี่ยงเส้นทาง! "อุเทนถวาย" เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้านกระทรวงการอุดมศึกษาฯ - กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งข้าราชการ WFH ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช็กเส้นทางได้ที่นี่

กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ กองบังคับการตำรวจจราจร แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีมีการชุมนุมของกลุ่มสมาชิกศิษย์เก่าอุเทนถวาย และคณะทำงานอุเทนถวายจะยืนยงดำรงอยู่ วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดยเส้นทางเริ่มต้นที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ถนนพญาไท และเดินขบวนไปยังสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม - ทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา

ด้านกรมโรงงาน ออกประกาศให้วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ Work From Home (WFH)

เนื่องจากในวันดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะรับหนังสือจากคณะทำงานอุเทนถวายจะยืนยงดำรงอยู่ ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น.

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และ อว. ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work From Home) เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

และเนื่องจากที่ตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) อยู่ติดกับ อว. ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มาติดต่อราชการบริเวณพื้นที่กระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศให้วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work From Home) และจะปฏิบัติงานเป็นปกติในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม

เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนัช วชิระบงกช พร้อมตัวแทนศิษย์เก่าอุเทนถวายนัดรวมตัว เพื่อยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงจุดยืนถึงการคัดค้านการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิม ต่อ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และโฆษกกระทรวง อว. 

ซึ่งได้รับมอบหมายจาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ว่าอุเทนถวายควรได้รับการรักษาไว้ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านสถานที่ เพื่อการศึกษา ที่ยังคงสืบทอดให้ความรู้มาเกือบ 100 ปี สถานที่อุเทนถวายมีพื้นที่ 21 ไร่ เป็นเพียง 1.82% ของพื้นที่ทั้งหมด 1,183 ไร่ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้างเป็นผู้ครอบครองโดยชอบธรรม

ดังนั้น ไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเอาสถานที่อุเทนถวาย ที่ใช้เพื่อการศึกษาอยู่แล้วนำไปขยายพื้นที่การศึกษาของจุฬาฯ จุฬาฯ ควรพิจารณาจากพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์กลับคืนมาเพื่อการศึกษามากกว่าและนัดรวมตัวอีกครั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม

 

เส้นทางการเดินทางขบวนชุมนุมของกลุ่มสมาชิกศิษย์เก่าและคณะทำงานอุเทนถวายจะยืนยงดำรงอยู่ แสดงจุดยืนถึงการคัดค้านการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิม 

 

เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม

เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม

เลี่ยงเส้นทางวันนี้ 'อุเทนถวาย' เดินขบวนค้านย้ายออกจากพื้นที่เดิม