เปิด 4 พื้นที่รองรับย้าย 'อุเทนถวาย' ออกจากพื้นที่เดิมของจุฬาฯ

เปิด 4 พื้นที่รองรับย้าย 'อุเทนถวาย' ออกจากพื้นที่เดิมของจุฬาฯ

เปิด 4 พื้นที่รองรับย้าย "อุเทนถวาย" ออกจากพื้นที่เดิมของจุฬาฯ "ศุภมาส"  ยืนยันยังรับนักศึกษาปี1 เหมือนเดิม แต่ให้เปิดรับในวิทยาเขตอื่นแทน พร้อมทำแผนย้าย คณะวิศวะ-สถาปัตย์ ไปย่านมีนบุรี ตั้งงบประมาณปี2568 กว่า 400 ล้าน

วันนี้ (8 ก.พ. 67) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีนโยบายการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ว่า การรับนักศึกษาของวิทยาเขตอุเทนถวาย ยังคงรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม แต่ให้มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับแผนการย้ายที่ตั้งของอุเทนถวาย

ทั้งนี้ เป็นข้อเสนอจากการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มทร.ตะวันออก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรมธนารักษ์, สำนักงบประมาณ และสำนักงานอัยการสูงสุด โดยตนเป็นประธาน โดยเสนอให้อุเทนถวาย ย้ายสถานที่ไปยังวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี หรือสถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้ หรือสถานที่ที่มีผู้บริจาคให้ และเห็นควรให้ปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่ โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ในวิทยาเขตอื่น ๆ แทน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนดังกล่าวในวันที่ 10 ก.พ. 2567
 

รมว.อว.กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดหาสถานที่เรียนให้นักศึกษาอุเทนถวายที่ต้องย้ายนั้น ในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 

  1. วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี 
  2. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
  3. พื้นที่บริจาคที่มีนบุรี กรุงเทพฯ
  4. พื้นที่ที่ราชพัสดุใน จ.สมุทรปราการ 

ซึ่งทั้ง 4 สถานที่สามารถเดินทางได้สะดวก โดยกระทรวง อว. ได้ประสานกับอุเทนถวายเพื่อจัดทำรายละเอียดในการจัดทำคำของบประมาณ และประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
 

ขณะที่อุเทนถวายได้มีการจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ซึ่งมีจำนวน 125 คน โดยจัดหาพื้นที่การปฏิบัติงานบางส่วนในพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และเตรียมการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการทำงาน และกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 มี.ค.2567

นอกจากนี้ ยังจัดทำแผนเคลื่อนย้ายพื้นที่เขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยจัดทำโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บนที่ดินจำนวน 24 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ที่มีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษา 

ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วพร้อมกับได้เสนอของบประมาณในปี 2568 จำนวนประมาณ 400 ล้านบาท ต่อสำนักงบประมาณแล้ว