ชมภาพ ไมโครฟูลมูน หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี คืนวันมาฆบูชา

ชมภาพ ไมโครฟูลมูน หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี คืนวันมาฆบูชา

สดร. เผยภาพ ไมโครฟูลมูน หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี ปีนี้ตรงกับคืนวันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือ ไมโครฟูลมูน (Micro Full Moon) คืนวันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 ระยะห่างจากโลกประมาณ 405,909 กิโลเมตร ส่งผลให้ดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย สามารถชมความสวยงามได้ทั่วประเทศ

 

 

เมื่อนำภาพถ่ายดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปี มาเปรียบเทียบกับขนาดปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงใกล้โลกที่สุดในรอบปี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 จะเห็นความแตกต่างของขนาดปรากฏได้อย่างชัดเจน เล็กกว่าประมาณ 14% 

 

ชมภาพ ไมโครฟูลมูน หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี คืนวันมาฆบูชา

 

 

สำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ปีนี้ จะเกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษา 17 ตุลาคม 2567 เวลา 18:28 น. มีระยะห่างจากโลกประมาณ 357,358 กิโลเมตร ดวงจันทร์จะปรากฏสว่างเด่นเต็มดวง และมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย

 

ชมภาพ ไมโครฟูลมูน หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี คืนวันมาฆบูชา

 

ชมภาพ ไมโครฟูลมูน หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี คืนวันมาฆบูชา

 

ชมภาพ ไมโครฟูลมูน หรือ ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี คืนวันมาฆบูชา

 

ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ