สวยสะกดตา! ชมภาพ 'พระจันทร์สีเลือด' วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา 2567

สวยสะกดตา! ชมภาพ 'พระจันทร์สีเลือด' วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา 2567

พระจันทร์สีเลือด! ชมภาพ ดวงจันทร์เต็มดวง ในวันขึ้น 15 เดือน 3 วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา 2567 เปล่งประกายเป็นสีเลือด

ดวงจันทร์เต็มดวงในวันขึ้น 15 เดือน 3 ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันมาฆบูชา 2567 วันพระใหญ่ เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว 2567 ปี โผล่พ้นเส้นขอบฟ้าในยามเย็นเปล่งประกายเป็นสีเลือด โดยวันนี้ดวงจันทร์เต็มดวงโคจรอยู่ในระยะไกลโลกที่สุดในรอบปี หรือเรียกว่า ไมโครฟูลมูล (Micro Full Moon) มีระยะห่างจากโลก 405,909 กิโลเมตร

 

 

มาฆบูชา 2567 วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 (วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ หรือที่เรียกว่า 'จาตุรงคสันนิบาต' และในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดง 'โอวาทปาฏิโมกข์' ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา

 

สวยสะกดตา! ชมภาพ \'พระจันทร์สีเลือด\' วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา 2567

 

 

วันมาฆบูชา 2567 ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนี ระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

 

  1. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 
  2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น 'เอหิภิกขุอุปสัมปทา' หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 
  3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 
  4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า 'วันจาตุรงคสันนิบาต' หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 (ซึ่งคำว่า 'จาตุรงคสันนิบาต' นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ 'จาตุร' แปลว่า 4 'องค์' แปลว่า ส่วน 'สันนิบาต' แปลว่า ประชุม)

 

สวยสะกดตา! ชมภาพ \'พระจันทร์สีเลือด\' วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา 2567

 

สวยสะกดตา! ชมภาพ \'พระจันทร์สีเลือด\' วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา 2567

 

สวยสะกดตา! ชมภาพ \'พระจันทร์สีเลือด\' วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา 2567