เสาร์สาม กุมภาพันธ์ วันลิ่นโลก ตัวนิ่ม สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์

เสาร์สาม กุมภาพันธ์ วันลิ่นโลก ตัวนิ่ม สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์

วันเสาร์ที่สาม เดือนกุมภาพันธ์ วันลิ่นโลก World Pangolin Day ตระหนักถึงความความสำคัญของ "ตัวนิ่ม" สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประเทศไทยพบ 2 ชนิด คือ ลิ่นซุนดา หรือ ลิ่นชวา และลิ่นจีน

วันเสาร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์ ถูกกำหนดให้เป็น "วันลิ่นโลก" World Pangolin Day ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความความสำคัญของลิ่น และความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ลักษณะโดยทั่วไปของลิ่น หรือ นิ่ม หรือที่นิยมเรียกกันว่า ตัวลิ่น หรือ ตัวนิ่ม คือ เป็นสัตว์ไม่มีฟัน กินมดหรือปลวกเป็นอาหาร มีลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดเป็นชิ้น ๆ ทำหน้าที่เหมือนชุดเกราะ

 

เมื่อถูกคุกคาม ตัวนิ่ม จะขดตัวเป็นก้อน

 

เมื่อถูกคุกคามลิ่นจะขดตัวเป็นก้อน ลิ่นมีเล็บแหลมยาวใช้ขุดพื้นหรือขุดโพรงเป็นที่อยู่อาศัยและปีนต้นไม้  เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน

พบได้ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย สำหรับในประเทศไทยพบ 2 ชนิด คือ ลิ่นซุนดา หรือ ลิ่นชวา กับลิ่นจีน

ลิ่น ออกลูกเป็นตัว ครั้งละ 1-2 ตัว ตั้งท้องนานราว 130 วัน เมื่อแรกเกิด ลูกลิ่นจะมีเกล็ดติดตัวมาตั้งแต่เกิด และจะเกาะกับแม่ตรงบริเวณโคนหาง

ซึ่งลูกลิ่นวัยอ่อนจะยังไม่มีเกล็ดแข็งเหมือนกับลิ่นวัยโต แต่จะค่อย ๆ แข็งขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเจริญเติบโต

 

ลูกตัวนิ่ม วัยอ่อน ตอนเกล็ดยังไม่แข็ง

 

"ลิ่น"นั้นเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกล่ามากที่สุด เพราะมีคนบางกลุ่มเชื่อกันผิดๆ ว่าเกล็ดของลิ่นมีสรรพคุณทางยาแผนโบราณบางชนิด

และเนื้อของลิ่นถูกนำไปรับประทานเป็นอาหารป่า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลิ่นอยู่ในสถานะที่ใกล้ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง

เสาร์สาม กุมภาพันธ์ วันลิ่นโลก ตัวนิ่ม สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์

เสาร์สาม กุมภาพันธ์ วันลิ่นโลก ตัวนิ่ม สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์

เสาร์สาม กุมภาพันธ์ วันลิ่นโลก ตัวนิ่ม สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์

ทั้งนี้การค้าตัวลิ่นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะลิ่นไม่ว่าชนิดไหน ในประเทศไทย ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ถูกบรรจุไว้ในบัญชีเลขที่ 1 (Appendix I) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์  เสี่ยงสูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ (IUCN Red List)

ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เสาร์สาม กุมภาพันธ์ วันลิ่นโลก ตัวนิ่ม สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์

อ้างอิง : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , วิกิพีเดีย