ไทยติดกลุ่มเครือข่ายลักลอบค้าตัวนิ่ม

ไทยติดกลุ่มเครือข่ายลักลอบค้าตัวนิ่ม

ตัวนิ่มถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกลักลอบขายอย่างผิดกฎหมายมากที่สุดในโลก ตัวนิ่มมีทั้งหมด 8 สายพันธุ์ มีถิ่นที่อยู่อาศัยในทวีปเอเชีย 4 สายพันธุ์ และในทวีปแอฟริกา 4 สายพันธุ์

ตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่มีลำตัวเป็นเกล็ด ซึ่งช่วยปกป้องพวกมันจากสัตว์นักล่าทั้งหลาย แต่เกล็ดเหล่านี้เองที่ทำให้พวกมันเป็นที่นิยมในตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของโลกมากยิ่งขึ้น จนทำให้ตัวนิ่มอยู่ในสถานะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์

สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เผยแพร่รายชื่อ 5 ประเทศต้นทาง และ 5 ประเทศปลายทางของขบวนการลักลอบค้าตัวนิ่มโลก พบว่า 5 ประเทศต้นทางคือ อินโดนีเซีย

ไทยติดกลุ่มเครือข่ายลักลอบค้าตัวนิ่ม

อูกันดา เมียนมา ไอวอรี โคสต์ และแคเมอรูน ส่วน 5 ประเทศปลายทางของขบวนการนี้ประกอบด้วย จีน เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดยมีการคาดการณ์ว่า ช่วงปี 2543-2556 มีตัวนิ่มกว่าล้านตัวถูกล่าออกจากป่า

เชื่อกันว่าเกล็ดของตัวนิ่มมีสรรพคุณทางยาแผนโบราณในแถบเอเชีย และนิยมใช้กันมากในประเทศจีนและเวียดนาม ขณะที่เนื้อตัวนิ่มเป็นอาหารอันโอชะในบางประเทศ