เตือนภัย! 'มิจฉาชีพ' ทำไลน์ปลอม 'DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ' หลอกลวงประชาชน

เตือนภัย! 'มิจฉาชีพ' ทำไลน์ปลอม 'DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ' หลอกลวงประชาชน

เตือนภัย! "มิจฉาชีพ" ใช้ภาพประกอบการแถลงข่าวมาทำไลน์ปลอม "DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ" หลอกลวงประชาชน ย้ำช่องทางการการติดต่อ ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เว็บไซต์ www.dsi.go.th เท่านั้น

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งเตือนภัย "มิจฉาชีพ" ใช้ภาพประกอบการแถลงข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 มาใช้เป็นภาพปกของแอปพลิเคชัน ไลน์ปลอม “DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ”

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีสำคัญ ณ ห้องแถลงข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับผู้แทนของสำนักงาน ปปง. และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และมีการเผยแพร่ภาพข่าว ปรากฏว่าในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 มีกลุ่มมิจฉาชีพได้นำภาพการแถลงข่าวดังกล่าวไปเป็นภาพปกของแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ใช้ชื่อว่า “DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ” เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นช่องทางติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยแพร่สู่สาธารณชน

เตือนภัย! 'มิจฉาชีพ' ทำไลน์ปลอม 'DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ' หลอกลวงประชาชน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเน้นย้ำอีกครั้ง ว่าช่องทางการการติดต่อเพื่อร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือติดตามสถานะความคืบหน้าทางคดี คือ เว็บไซต์ เท่านั้น และขอให้ข้อสังเกตแก่ประชาชนว่า หากได้รับลิงค์เว็บไซต์ที่ต้องสงสัยขอให้ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ที่ลงท้ายก่อนทุกครั้ง เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล ส่วนราชการ กระทรวง/กรม จะลงท้ายด้วย .go.th โดยย่อมาจาก Government of Thailand ​และจะไม่มีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษติดต่อผู้เสียหายให้แจ้งความออนไลน์ทาง Line หรือให้โหลดแอปพลิเคชัน หรือให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการใด ๆ เพราะฉะนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

Line@ ที่เป็นทางการ หรือ Line Official ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเพียง Line @checkdidsi

เฉพาะกิจแชร์ลูกโซ่ ซึ่งกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้พัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชนประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะนำเงินไปร่วมลงทุนธุรกิจใด ๆ ว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น​​​​เท่านั้น

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ส่งเรื่องให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เตือนภัย! 'มิจฉาชีพ' ทำไลน์ปลอม 'DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ' หลอกลวงประชาชน