'ไทยพาณิชย์' เปิดตัวเว็บไซต์ 'แก้ เกม กล โกง' ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่

'ไทยพาณิชย์' เปิดตัวเว็บไซต์ 'แก้ เกม กล โกง' ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่

"ไทยพาณิชย์" เปิดตัวเว็บไซต์ "แก้ เกม กล โกง" ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่ พร้อมส่ง "น้องเอ๊ะ เดอะซีรีส์" สร้างความตระหนักรู้ภัยทางการเงินแก่คนไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงภัยทางการเงินที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยจากสถิติของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2566 มีการรับ แจ้งความออนไลน์ จากคดีหลอกลวงทางโทรศัพท์ที่เป็นขบวนการ หรือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำนวน 529 เคส มูลค่าความเสียหายกว่า 65 ล้านบาท ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า มีภัยทุจริตทางการเงิน เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์, SMS หลอกลวง และแอปฯ ดูดเงิน เป็นต้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแอปฯ ดูดเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรายงานความเสียหายจากแอปฯ ดูดเงินในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ธันวาคม 2565-มิถุนายน 2566) อยู่ที่ 1,152 ล้านบาท

'ไทยพาณิชย์' เปิดตัวเว็บไซต์ 'แก้ เกม กล โกง' ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่
 

แม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาป้องกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม แต่เพราะมิจฉาชีพมีการปรับปรุงเทคนิคการหลอกลวงและพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ไทยพาณิชย์ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ "แก้ เกม กล โกง" เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้คนไทย ตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และรู้ทันวิธีป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน และ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยตนเอง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภัยจากมิจฉาชีพทั้งภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่ 1. อัปเดตกลโกง 2. วิธีป้องกันกลโกง 3. ถ้าโดนโกงแล้วต้องทำอย่างไร รวมถึงการแจ้งข่าวสาร ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับภัยมิจฉาชีพ พร้อมส่ง "น้องเอ๊ะ เดอะซีรีส์" ผู้ช่วยเตือนภัยยุคใหม่ มาพร้อมคาแรกเตอร์ที่น่าเชื่อถือและเป็นกันเอง ถ่ายทอดประสบการณ์จากการรับเคสต่างๆ ที่ลูกค้าเจอเป็นหลัก รวมถึงเคสจริงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธปท. และข่าวบนโซเชียลมีเดีย นำมากลั่นกรองและนำเสนอผ่านวิดีโอคอนเทต์ที่เข้าใจง่าย มุ่งหวังสร้างความตระหนักรู้แก่คนไทยให้เท่าทันภัยมิจฉาชีพ

'ไทยพาณิชย์' เปิดตัวเว็บไซต์ 'แก้ เกม กล โกง' ศูนย์รวมคอนเทนต์คู่มือป้องกันมิจฉาชีพยุคใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและจัดการภัยทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและประชาชน ควรต้องติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันภัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพ 

สามารถติดตามเนื้อหาป้องกันภัยจากมิจฉาชีพจากเว็บไซต์โครงการ "แก้ เกม กล โกง" ได้ที่ เว็บไซต์ รวมถึงโซเชียลมีเดียของธนาคารไทยพาณิชย์ และ The Standard ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป