ราชกิจจาประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ ยุติจำหน่ายบัตรเข้า ผ่าน E-Ticket ชั่วคราว

ราชกิจจาประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ ยุติจำหน่ายบัตรเข้า ผ่าน E-Ticket ชั่วคราว

ราชกิจจาประกาศ ยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66 เป็นต้นไป

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 

 

  1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  2. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
  3. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
  4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
  5. อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
  6. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป นั้น

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เนื่องจากระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน ส่งผลให้สัดส่วนผู้ใช้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับการจำหน่ายบัตรค่าบริการ ณ จุดจัดเก็บเงินของอุทยานแห่งชาติน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงให้ยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

อรรถพล เจริญชันษา

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)