เช็ก 5 จว. ลงทะเบียนแก้ หนี้นอกระบบ มากสุด! 1 สัปดาห์ลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย

เช็ก 5 จว. ลงทะเบียนแก้ หนี้นอกระบบ มากสุด! 1 สัปดาห์ลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย

เช็ก 5 จังหวัด ลงทะเบียนแก้ 'หนี้นอกระบบ' มากสุด! ล่าสุดสรุปผล 1 สัปดาห์ มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย มูลหนี้พุ่ง 3.8 พันล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปลัด มท.) เปิดเผยถึงการเปิดรับ 'ลงทะเบียน' แก้ไขปัญหา 'หนี้นอกระบบ' เป็นวันที่ 7 (ครบ 1 สัปดาห์) โดยระบุว่า จากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 7 ธ.ค.66 พบว่ามีประชาชน 'ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ' รวมทั้งสิ้น จำนวน 75,199 ราย แบ่งเป็น

 • ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 68,951 ราย
 • ลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 6,248 ราย

รวมจำนวนเจ้าหนี้ 47,174 ราย มีมูลหนี้รวม 3,820.36 ล้านบาท 

 

 

โดยมีพื้นที่/จังหวัด 'ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ' 5 ลำดับแรก คือ 

 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 4,876 ราย เจ้าหนี้ 3,689 ราย มูลหนี้ 318.611 ล้านบาท
 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 3,142 ราย เจ้าหนี้ 2,281 ราย มูลหนี้ 159.402 ล้านบาท
 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,127 ราย เจ้าหนี้ 1,978 ราย มูลหนี้ 176.632 ล้านบาท
 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 2,965 ราย เจ้าหนี้ 1,617 ราย มูลหนี้ 191.803 ล้านบาท
 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 1,901 ราย เจ้าหนี้ 1,310 ราย มูลหนี้ 116.219 ล้านบาท

 

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 

 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 100 ราย เจ้าหนี้ 59 ราย มูลหนี้ 3.612 ล้านบาท
 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 152 ราย เจ้าหนี้ 96 ราย มูลหนี้ 9.023 ล้านบาท
 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 215 ราย เจ้าหนี้ 149 ราย มูลหนี้ 6.471 ล้านบาท
 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 229 ราย เจ้าหนี้ 107 ราย มูลหนี้ 6.176 ล้านบาท
 5. จังหวัดพังงา มีผู้ลงทะเบียน 276 ราย เจ้าหนี้ 153 ราย มูลหนี้ 9.311 ล้านบาท

 

เช็ก 5 จว. ลงทะเบียนแก้ หนี้นอกระบบ มากสุด! 1 สัปดาห์ลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย

 

 

นายสุทธิพงษ์ เผยต่อว่า จากการเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบตลอด 1 สัปดาห์ พบว่าพี่น้องประชาชนยังคงทยอยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางออนไลน์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจนทีมบูรณาการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียน เพื่อให้ภาครัฐได้มีข้อมูลนำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

และขณะเดียวกัน ทันทีที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้มี การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวของเจ้าหนี้ ที่มีการออกมาแสดงการข่มขู่ และสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนในหลายพื้นที่ โดยฝ่ายปกครองได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และองคาพยพในระดับพื้นที่ ดำเนินการตั้งโต๊ะข่าว โดยหากมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีไม่มีละเว้น และหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย

 

กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป ทั้งทางออนไลน์ที่ หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตทั่วประเทศ

 

โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่

 

เช็ก 5 จว. ลงทะเบียนแก้ หนี้นอกระบบ มากสุด! 1 สัปดาห์ลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย

 

เช็ก 5 จว. ลงทะเบียนแก้ หนี้นอกระบบ มากสุด! 1 สัปดาห์ลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย