ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ธกส.โอนไม่ถึง 20000

ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ธกส.โอนไม่ถึง 20000

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ความคืบหน้า ธกส. โอนเข้าให้ชาวนาไม่ถึง 20000 บาท

มาๆ ใครยังไม่ได้เงิน "กรุงเทพธุรกิจ" หาคำตอบให้ "เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67" เข้าวันไหน "ตรวจสอบไร่ละ 1000" เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ประเด็นความคืบหน้าจาก ธกส. โอนเข้าให้ชาวนาไม่ถึง 20000 บาท

ตรวจสอบไร่ละ 1000 ไม่เข้า

ธ.ก.ส. ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า มีแผนการจ่ายเงินตามที่ สาขา ธกส.ในพื้นที่แจ้ง แต่เกษตรกรไปกดเงินก่อนวันจึงไม่สามารถกดเงินได้ 

เกษตรกรชาวนาที่โอนเงินไม่สำเร็จ สาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้ว บางบัญชีถูกอายัด และบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน จึงถูกยกเลิกไปแล้ว

การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในครั้งนี้ มีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัววเรือน วงเงิน 54,336 ล้านบาท โดยสนับสนุนในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท 

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67

ยังมีเกษตรกรอีกกว่า 8 แสนครัวเรือน ที่อยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงิน เนื่องจากธนาคารรอรับข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มเติม 

การตรวจสอบบางกรณีพบว่า ชื่อที่ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับชื่อบัญชี หรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ไม่มีความเคลื่อนไหว บัญชีถูกปิดหรือถูกอายัด รวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิต ต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ เป็นต้น

ดังนั้น ขอให้เกษตรกรโปรดตรวจสอบข้อมูลในการรับสิทธิ์ผ่าน chongkho.inbaac.com และ
ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile 

ส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไป โดยจะโอนเงินภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน 3 วันทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายนปีหน้า

ทำไม ธกส. โอนเงินให้ชาวนาไม่ถึง 20000 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งสาเหตุ สำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงิน ไร่ละ 1000 ไม่เข้า หรือ ได้รับยังไม่ครบ 20000 บาท เพราะปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่นา และรอการตรวจสอบ

ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ธกส.โอนไม่ถึง 20000 

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงินธกส

 • แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า

  ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ธกส.โอนไม่ถึง 20000

  -ไอโฟน

  ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ธกส.โอนไม่ถึง 20000

  - แอนดรอยด์

   
 • บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family 
  ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ธกส.โอนไม่ถึง 20000

 

เช็คเงินเกษตรกร 66

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา

เกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac 
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

 

ตรวจสอบไร่ละ 1000 เช็คเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า ธกส.โอนไม่ถึง 20000

ที่มา - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.