ขึ้นทางด่วนฟรี! วันพ่อ 5 ธันวาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 60 ด่าน

ขึ้นทางด่วนฟรี! วันพ่อ 5 ธันวาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 60 ด่าน

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย วันที่ 5 ธ.ค.66 วันพ่อแห่งชาติ และ 10 ธ.ค.66 วันรัฐธรรมนูญ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง(ขึ้นทางด่วนฟรี) ดังนี้

  1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  3. ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ในวันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 (วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) และวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. รวมจำนวน 2 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

ขึ้นทางด่วนฟรี! วันพ่อ 5 ธันวาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 60 ด่าน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์