ชาวนา 17 จว. เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนงวดสอง 29 พ.ย.66

ชาวนา 17 จว. เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนงวดสอง 29 พ.ย.66

อัปเดตต่อเนื่อง! ชาวนา 17 จังหวัด เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนงวดสอง ต่อเนื่องพรุ่งนี้ 29 พ.ย.66

ความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้มีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ในอัตรา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท วงเงิน 56,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการโอนเงินตามมาตรการดังกล่าวเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแบ่งการจ่ายเป็น 5 งวด (28 พ.ย. - 2 ธ.ค.66) มีเป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งในรอบแรก 28 พ.ย.66 จ่ายเงินครอบคลุม 21 จังหวัดไปแล้วนั้น "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รายงานความคืบหน้าการจ่าย เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท อย่างต่อเนื่อง

ชาวนา 17 จว. เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนงวดสอง 29 พ.ย.66  

ไทม์ไลน์การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท แบ่งเป็น 5 งวด ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 28 พ.ย.2566 / 40 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง นนทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ ระนอง พังงา กรุงเทพฯ ลพบุรี 

44 สาขา ประกอบด้วย เชียงใหม่ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี พะเยา อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ตาก เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน มหาสารคาม สกลนคร นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ แม่ริม พญาแมน สลกบาตร เสลภูมิ ศรีเมืองใหม่ ดอกคำใต้ บ้านตุง

รอบที่ 2 วันที่ 29 พ.ย.2566 / 17 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก เชียงราย พะเยา  ลำปาง แพร่ เชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ชาวนา 17 จว. เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนงวดสอง 29 พ.ย.66

รอบที่ 3 วันที่ 30 พ.ย.2566 / 10 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ

รอบที่ 4 วันที่ 1 ธ.ค.2566 / 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ยโสธร 

รอบที่ 5 วันที่ 2 ธ.ค.2566 / 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ขอนแก่น กาฬสินธุ์

ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 0555