รัฐบาล ประกาศห้ามนำเข้า 'อีกัวน่า' ทุกชนิด ฝ่าฝืนคาดโทษจำ - ปรับ

รัฐบาล ประกาศห้ามนำเข้า 'อีกัวน่า' ทุกชนิด ฝ่าฝืนคาดโทษจำ - ปรับ

"ชัย วัชรงค์" โฆษกรัฐบาล เผยไทยประกาศห้ามนำเข้า “อีกัวน่า” ทุกชนิด เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่พันธุ์ในไทย หากฝ่าฝืนคาดโทษจำ - ปรับ

วันนี้ (21 พ.ย.66) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ไทยพบการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอีกัวน่าต่างถิ่นในพื้นที่ธรรมชาติโดยไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่การระบาด จึงกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของจำนวนประชากรอีกัวน่าในประเทศไทยด้วยการไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าอีกัวน่าทุกชนิด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 

ประกาศดังกล่าว ส่งผลให้การนำเข้าสัตว์ป่ากลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ วงศ์อีกัวน่า(Family Iguanidae) ลำดับที่ 690 อีกัวน่าทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) เป็นเรื่องผิดกฎหมาย จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองอีกัวน่าทางระบบออนไลน์ จากการลงทะเบียนพบว่ามีผู้แจ้งครอบครองอีกัวน่าจำนวน 244 ราย ซึ่งครอบครองอีกัวน่าทั้งสิ้นจำนวน 3,419 ตัว โดยพบการครอบครองอีกัวน่ามากที่สุด 982 ตัว ในจังหวัดชลบุรี 

“การประกาศไม่พิจารณาให้นำเข้าอีกัวน่าทุกชนิด เป็นมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่พันธุ์ของอีกัวน่าต่างถิ่นที่พบมากขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติของไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ทำผิดมีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ อย่างไรก็ดีอาจมีการพิจารณาให้นำเข้าอีกัวน่าต่างถิ่นได้อีกครั้ง หากพบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของอีกัวน่าในไทยได้” นายชัย กล่าว
 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์