รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน

รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน

ช่องทางสำหรับผู้ที่มี "อีกัวน่า" ไว้ในครอบครอง สามารถร่วมลงทะเบียนแจ้งจำนวนที่ครอบครอง ชี้ การครอบครองอีกัวน่าเขียวไม่มีโทษ แต่การปล่อยอีกัวน่าที่อยู่ในความครอบครองให้เป็นอิสระ ไม่สามารถกระทำได้มีโทษจำคุก และปรับ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยช่องทางสำหรับผู้ที่มี "อีกัวน่า" ไว้ในครอบครอง สามารถร่วมลงทะเบียนแจ้งจำนวนที่ครอบครอง เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมจัดการประชากร ชี้การครอบครองอีกัวน่าเขียวไม่มีโทษ แต่การปล่อยอีกัวน่าที่อยู่ในความครอบครองให้เป็นอิสระ ไม่สามารถกระทำได้มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่มี "อีกัวน่าเขียว" (Iguana iguana) ร่วมลงทะเบียนแจ้งจำนวนที่ครอบครอง เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมจัดการประชากรอีกัวน่าเขียว ผ่านทางช่องทาง QR Code หรือ (คลิกที่นี่) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการอิกัวน่าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

 

รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน

 

รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน

 

เมื่อวานนี้ (16 พ.ย.66) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อีกัวน่าเขียว สัตว์ต่างถิ่น มีการแพร่กระจายพันธุ์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชุมชน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน นั้น

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการอีกัวน่าเขียว ในจังหวัดลพบุรี และในพื้นที่จังหวัดอื่นเพื่อกำหนดและวางแผนการดำเนินการในระยะเร่งด่วน

โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ชุมชนเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อประเมินสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยพบว่าการกระจายตัวของอีกัวน่าเขียวในพื้นที่จะกระจายตัวใกล้บ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะบริเวณที่มีต้นไม้สูงใกล้แหล่งน้ำและบางส่วนพบเห็นตามพื้นที่ไร่สวนของประชาชน จำนวนประชากรอีกัวน่าที่สำรวจได้ ทั้งหมด 71 ตัว และยังคงดำเนินการสำรวจนับประชากรอีกัวน่าเขียวอย่างต่อเนื่อง สามารถจับอีกัวน่าเขียวได้จำนวนทั้งหมด 5 ตัว และจะดำเนินการดักจับอย่างต่อเนื่อง ส่วนอีกัวน่าเขียวที่จับได้แล้วนั้น ทางส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าจะดำเนินการส่งสัตว์ไปศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 นครนายก เพื่อดูแลต่อไป

 

รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน

สำหรับบริเวณพื้นที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี ได้มีประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกระจายพันธุ์ การทำลายพืชผล การรบกวนระบบนิเวศน์ของอีกัวน่าเขียว บริเวณพื้นที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำอีกัวน่าเขียวในพื้นที่คำชะโนดออกจากบริเวณพื้นที่โดยด่วน เนื่องจากสถานการณ์ของอีกัวน่าเขียวในพื้นที่คำชะโนด พบว่ามีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้น แต่ยังไม่พบการกระจายพันธุ์ในพื้นที่ใกล้เคียง และยังไม่พบว่ามีการกระจายเข้าไปทำลายพืชผลการเกษตรของราษฎรแต่อย่างใด

สาเหตุที่มีอีกัวน่าเขียวในพื้นที่คำชะโนด เนื่องจากมีผู้ลักลอบนำมาปล่อยจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่คำชะโนด เพื่อดำเนินการดักจับอีกัวน่าเขียว โดยสามารถดักจับได้จำนวน 3 ตัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะนำไปดูแลที่ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สังคม จ.หนองคาย สำหรับอีกัวน่าเขียวที่ยังไม่สามารถจับได้คณะเจ้าหน้าที่จะร่วมกันวางแผนในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นอีกัวน่าเขียวให้โทรฯ แจ้งทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้บริเวณพบเจอเข้าดำเนินการนำตัวอีกัวน่าเขียวไปส่งยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า หรือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

 

รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน

 

รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน

 

รู้หรือไม่ ครอบครอง 'อีกัวน่า' ไม่ผิด แต่ถ้าปล่อยระวังโทษจำคุก ปรับครึ่งแสน