การรถไฟฯ จัดโปรเหมาจ่ายค่าขนส่งพัสดุ น้ำหนักไม่เกิน 2 กก. เพียงชิ้นละ 30 บาท

การรถไฟฯ จัดโปรเหมาจ่ายค่าขนส่งพัสดุ น้ำหนักไม่เกิน 2 กก. เพียงชิ้นละ 30 บาท

'การรถไฟฯ' จัดโปรโมชั่น! ลดค่าบริการขนส่งพิเศษ พัสดุรายย่อยน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม เหมาจ่ายชิ้นละ 30 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค.67

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดโปรโมชั่น ลดค่าบริการขนส่งพิเศษ พัสดุรายย่อยไม่เกิน 2 กิโลกรัม เหมาจ่าย ชิ้นละ 30 บาท จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง

 

 

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจ ผู้ว่าการรถไฟฯ จึงได้มอบนโยบายให้ การรถไฟฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดค่าครองชีพ โดยปรับลดค่าบริการขนส่งพิเศษสำหรับพัสดุประเภทหีบห่อวัตถุมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม เหลือเพียงชิ้นละ 30 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดต้นทุนและรายจ่ายแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านออนไลน์ รวมถึงเอสเอ็มอี ให้มีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลงกว่าปกติถึง 50-70% เริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567

 

 

สำหรับสินค้าใช้บริการขนส่งดังกล่าว จะต้องบรรจุในกล่องหรือซองที่ปิดมิดชิด แข็งแรง เป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่าย และมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 2 กิโลกรัม เช่น อะไหล่ เสื้อผ้า อาหารแห้ง โดยคิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายชิ้นละ 30 บาท ตลอดระยะทางที่มีการขนส่งสินค้าของขบวนรถสินค้าและขบวนรถโดยสาร

 

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถรวมส่งสินค้าในครั้งเดียวกันได้ถึง 10 ชิ้น ซึ่งจะคิดค่าบริการเป็นรายชิ้น โดยไม่คิดค่าบริการยกขึ้นลง ตลอดจนมีการรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่งตามระเบียบของการรถไฟฯ อีกด้วย

 

สำหรับผู้สนใจสามารถใช้บริการโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุดข้าราชการ และสามารถใช้บริการได้ทุกสถานีที่มีการรับ-ส่งสินค้าของการรถไฟฯ ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางที่รวดเร็วภายใน 1-2 วัน

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ Call Center 1690